Utbildningar

Kairons reflexologiutbildning öppnar dörren för en djupare förståelse av människan som en helhet. Föreningen av gammal naturläkekonst och modern vidareutveckling ger dig ett professionellt terapeutiskt kunnande som du praktiskt kan utöva på egna klienter.

Som reflexolog arbetar du både med fysiska och emotionella problemställningar, och balansen däremellan. Du lär dig att skräddarsy behandlingen helt utifrån klientens behov, att avläsa vilka reflexologiska system och zoner som fungerar och vilka som behöver aktiveras och balanseras.

Kairons utbildningar handlar om personligt växande, för dig själv och de omkring dig. Du kommer få en djup och klar förståelse av både dig själv och andra. Du kommer att ha verktyg för att kunna hjälpa, hela och läka. Du går utbildningen för din egen skull, för alla du håller kär och dina kommande klienter. Du kan hjälpa andra, oavsett var du är, endast med hjälp av dina händer.

Boka din plats här

Yrkesutbildning Reflexolog

Yrkesutbildning Friskvårdsmassör

Vidareutveckling Sedna

Måndagsutvecklingar

Reflexologisk Ryggbehandling för Terapeuter

Distanskurser Basmedicin / Läkemedelkunskap

Behandlingar

Reflexologi är en djupgående effektiv behandlingsmetod som sätter igång en
förändringsprocess, fysisk, mental eller känslomässig. Behandlingar ges för
befintliga besvär eller i förebyggande syfte.

Om det finns ett problem i en kroppsdel, en mental eller känslomässig belastning så visar det sig i zonsystemet. De områden som smärtar stimuleras, masseras upp med händer eller zonstavar för att öka cirkulationen och aktivera människans fantastiska naturliga självläkningsförmåga.

Boka behandling Terapeutregister

Varför Kairon är unik

Kairon reflexologi är som vanlig fotzonterapi, men också så mycket mer. Vi arbetar med reflexzoner över hela kroppen. Det gör metoden både unik och så kraftfull att den kan hela på flera nivåer samtidigt.

Läs mer om oss

Frågor och Svar

Vi förstår att du kanske har massa frågor. Här svarar vi på de vanligaste. Hittar du inte svaret på din fråga, hör av dig till oss!

1,5-2 år. Kurserna ligger med 2-3 månaders mellanrum, du får behandlingsvana och stor erfarenhet av vad behandlingseffekter under utbildningen tack vare dina och dina klasskamraters upplevelser.

Nej, kvalité tar tid.

Utbildningen kostar 66.910:- inklusive moms, som betalas i tre delar.

Om du har övat på att behandla och gjort de behandlingar som rekommenderas
mellan varje steg, och du fått en fin behandlingsvana kan du när du behärskar de
första tre stegen börja ge elevbehandlingar för att delfinansiera utbildningskostnaden. Hälften av våra elever är terapeuter, hälften kommer från helt andra yrkesgrupper.

Behöver du även Medicin 1 och 2 (basmedicin) och Läkemedelskunskap (krävs från vårt förbund sedan 2019) finns även dessa kurser hos Kairon. 7.980:- för båda kurserna. Läs och tenta hemifrån.

Har man goda kunskaper i svenska språket och har fyllt 20 år är man välkommen.
För att bli diplomerad behöver man Basmedicin (Medicin 1 och 2) samt
läkemedelskunskap. Har du inte det redan så kan man läsa det innan, parallellt med eller efter utbildningen. Det som passar dig bäst. Allt en blivande reflexolog behöver finns i Kairons butik.

Reflexologi är det internationella namnet på zonterapi. Reflexologi / zonterapi grundar sig på principen att det finns zoner, så kallade reflexpunkter som står i förbindelse med varje anatomisk del i kroppen. Om det finns en obalans eller överbelastning i en kroppsdel visar det sig i reflexzonen som smärta. De områden som smärtar stimuleras, masseras upp med händer eller zonstavar för att öka cirkulationen och aktivera människans fantastiska naturliga självläkningsförmåga. Nervretningarna från zon till kroppsdel löser blockeringar, blodcirkulationen ökar vilket gör att gifter och slaggprodukter rensas ut.  

Vi på Kairon använder oss gärna av benämningen Kairon Reflexologi för att särskilja oss från klassisk Fotzonterapi. På steg 1 lär man sig den klassiska zonterapin på fötterna, men det stannar inte där. Människokroppen innehåller flera olika system. Under utbildningens gång går man igenom de olika systemen steg för steg och lär sig hur man behandlar för att hjälpa klienten att komma i balans, att få de olika systemen att samverka optimalt.

Till skillnad från traditionell zonterapi jobbar Kairon med hela kroppen, vilket är unikt för Kairon och en av hemligheterna till att metoden är så effektiv. Genom utbildningen och som färdig terapeut har du tillgång till ett nätverk av Kaironreflexologer, där du får hjälp och stöd av dina kurskamrater och av erfarna reflexologer.

Kairon Reflexologi är en unik form av zonterapi som utvecklats för att läka och hela på alla nivåer. Genom Karl-Axel Linds gedigna forskarsinne har metoden utvecklats till ett omfattande system, helt unikt, inom zonterapi. En metod som innefattar kroppen, likväl som sinnet och det vi kallar själen. Kaironmetoden bygger på en förståelse hur allting hänger ihop och vi lär oss finna grundorsaken till besvär och behandla på djupet. Kairon Reflexologi är till för att hjälpa oss växa och förstå oss själva och andra genom våra livsresor.

De flesta upplever snabbt ett förbättrat allmäntillstånd. Reflexologi balanserar
kroppssystemen och ger djup och total avslappning som är en förutsättning för att kroppen ska kunna återhämta sig. När kroppen tillåts vila för att göra sig av med sina krämpor på egen hand klingar besvären av på naturlig väg.

Alla kan reagera olika på samma behandling beroende på var man befinner sig i livet och vad man har för symtom, och hur länge man gått med dem.
Man kan bli trött, kroppen rensar och läker och då är det bra om man lyssnar in
kroppen och låter den göra det som den behöver.

Reflexologi kan aldrig skada klienten. Behandlingsmetoden används alltmer som
friskvård genom förebyggande behandling.

Zonterapi eller reflexologi är en urgammal behandlingsmetod som många naturfolk använt sedan ett par tusen år före Kristi födelse vad man vet, säkert långt tidigare än så.

Det finns skäl att tro att reflexologin är äldre än akupunkturen eftersom den är mindre komplicerad och inte kräver nålar. Tekniken finns dokumenterad i Kina ca 2400 f. Kr. och har beskrivits hos faraonerna från ca 2330 f. Kr. Under medeltiden i Europa använde man reflexologi för att lindra diverse åkommor men mycket lite av det finns dokumenterat. Reflexologi är en ren empirisk beprövad kunskap, som förts vidare över generationerna i många sekler. Den amerikanske öron-näsa-halsläkaren William H Fitzgerald (1872-1942) återupptäckte i modern tid denna naturmetod. Han använde zonterapi som anestesimetod vid operationer och tandutdragningar på sin praktik i Hartford, Connecticut.

Hans kurser fick stor uppmärksamhet och tillsammans med sin kollega Edwin F Bowers gav han ut boken Zone Therapy 1915. Det riktigt stora genombrottet för reflexologin kom med den amerikanske massören Eunice Ingham som var Fitzgeralds elev. Hon vidareutvecklade hans idéer och utarbetade en speciell teknik som hon kallade kompressionsmassage. 1938 gav hon ut en bok som heter Stories the feet can tell (Zonterapi på svenska). Den översattes till flera språk och Ingham fick elever som också skrev böcker i ämnet. Med den danska sjukgymnasten Lis Andersen, författare till boken Zonterapi – tryck dig frisk, fick reflexologin starkt fäste även i Europa och spred sig till Sverige.

Man söker sig till en reflexolog för att man vill ha en förändring, förbättring på något sätt.

Det kan vara fysiska smärtor, infertilitet, eller ångest, oro och sömnstörningar. Vissa kommer för att de känner att reflexologin hjälper dem att behålla lugn och stabilitet i livet, i förebyggande syfte. Eftersom stress är den enskilt största orsaken till ohälsa och stress inkluderar allt från att ha för mycket eller lite att göra, att leva i en otrygg miljö eller ohållbar relation, att sova för lite, att ha en giftbelastning i kroppen, att vara allergisk etc. så är relfexologin kraftfull för att den lugnar och städar på djupet. Eftersom vi skräddarsyr behandlingen utefter klienten finns det zoner för de allra flesta obalanser.

Kort sagt kan trötta, slitna, olyckliga och de som har ont varmt rekommenderas att uppsöka en reflexolog.

Kontakt

marianne@kairon.se
0709-660233

Kontakta oss