Gardasil och biverkningar

Ämnet för dagen är Gardasil, vaccinet mot livmoderhalscancer som nu ges till alla unga tjejer i vårt land mellan 12 och 18 år.
Jag är ombedd av min 16-åriga dotter att ta upp detta ämne.
Hon vill kunna visa upp för sina vänner den andra sidan av myntet, det som läkemedelstillverkaren tiger om… Så här kommer en liten sammanfattning och några länkar för att skaffa sig mer information vad som kan hända efter en vaccination. Tex föreningen Mammor mot gardasil.

Livmoderhalscancer orsakas av HPV -Humant Pappilom Virus. Vaccinet sägs ge (enligt en studie finns det inget samband överhuvudtaget mellan HPV och livmoderhalscancer) skydd mot 4 varianter av viruset. Problemet är bara att det finns ett hundratal olika HPV..
Så, jag resonerar som så:
Vaccinet kanske ger skydd mot 4 olika typer av HPV, men vad innebär det att ge dottern vaccinet?
Låt se vad som framkommit i form av biverkningar, tex:
Yrselanfall, svimningar
Epileptiska anfall
Förlamning
I USA har upp till 1700 kvinnor anmält biverkningar av Gardasil, inkluderat 7 dödsfall och ett trettiotal livshotande skador.

Vad kan då ungdomar göra för att skydda sig emot papillomviruset?
Använda kondom vid samlag- det ger 100% skydd mot viruset.
För tjejer/kvinnor är det viktigt med regelbundna cellprovstagningar av livmodertappen om inte punkten ovan följts, för att kunna upptäcka cellförändringar i tid eftersom livmoderhalscancer utvecklas långsamt, det går att upptäcka i ett tidigt ofarligt stadium och åtgärda. Kom ihåg att viruset är vanligt och nästan alltid ofarligt.
Men för de som vaccinerar sig kan det bli mycket skadligt om det finns en förekomst av HPV, men vid en vaccination kan det utvecklas mycket snabbare och orsaka livmoderhalscancer.

[tags]gardasil, vaccin, biverkningar, livmoderhalscancer[/tags]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *