Kairon reflexologi – levande zonterapi

En av de saker jag finner intressant med Kairon reflexologi är att det fortfande utvecklas. Kartor uppdateras allteftersom de förändras i våra kroppar, och till och med helt nya system upptäcks.

Kairons zonterapi jobbar med ett antal olika system, som olika kartor som ligger på varandra på kroppen. Varje system har sin unika karaktär, och de samverkar med varandra, respektive strider om energi på de olika zonerna. En obalans i ett system kan alltså påverka en zon i ett annat system, och den lilla skattjakten till att finna källan till ett problem blir mer mångsidig — och i många fall mycket mer effektiv — än traditionell zonterapi. Nästan hela den traditionella zonterapin innefattas i system 1, “turbo”, som vi lär oss i det första steget av zonterapiutbildningens tio steg. System 1 verkar huvudsakligen fysisk och utrensande och är bra för att behandla kroppsliga åkommor som ännu inte hunnit bli kroniska, och kartorna stämmer någorlunda överens med dr Fitzgeralds traditionella zonterapi.

System 2 sträcker sig upp på underbenet, men har också kartor på foten, liksom den traditionella zonterapin, och där kommer man lättare åt psykologiska åkommor och gamla skador som hunnit bli kroniska. System 3, med fokus på foten, men i en helt annan karta än system 1 (som liknar den traditionella zonterapins) verkar huvudsakligen lugnande och kan vara effektivt för att släppa stress och obalanser som inte hjälps i de andra systemen.

Till dessa har vi många flera system vi jobbar med, över hela kroppen. Alla har sina unika kvaliteer och egenskaper och samverkar på ett eller annat sätt med varandra. Genom att jobba på flera nivåer kan vi alltså inom Kaironreflexologi få en djupare bild av vad som händer, och således vad vi kan hjälpa kroppen med, än inom traditionell zonterapi.

Kairon reflexologi är verkligen en resa att lära sig. Om du funderar på att lära dig zonterapi — ta en extra titt på Kairon. Metoden är unik, effektiv och framför allt levande. Och jag har sett så många få hjälp av några behandlingar: allt från huvudvärk till skadade knän och axlar till ångest och existensiella kriser. Förvandlingen är påtaglig, och varje gång jag ser en sådan förvandling stärks min tilltro till Kairon reflexologi / zonterapi som ett fantastiskt sätt att hjälpa kroppen hela sig själv.

Utbildningen startar varje vår och höst i Göteborg och en gång om året i Stockholm. Jag rekommenderar den starkt om du har det minsta intresse för zonterapi eller att studera till zonterapeut.

Momo, gästbloggare

[tags]zonterapi, reflexologi, alterantivterapi, alternativmedicin, massage[/tags]