Mediekoll: Zonterapi / Reflexologi i Sverige

Zonterapi / reflexologi har både risats och rosats i Sverige, liksom de allra flesta alternativa terapier som klumpas ihop och anklagas för att vara ovetenskapligt . I Norge och framför allt Danmark är tonen annorlunda:

[quote]I Danmark har sjukvården en annan inställning. Där pågår forskningen för fullt och sedan 1988 har man sysslat med zonterapi-förlossningar vid Københamns Amts Sygehus i Gentofte. Metoden har fått stor uppmärksamhet internationellt för sitt framgångsrika sätt att ge smärtlindring, dess pådrivande effekt – och kanske det mest sensationella: utdrivande av kvarsittande moderkakor.

Bli din egen zonterapeut, AB
[/quote]

Trots en viss ovillighet finns emellertid många positiva artiklar om zonterapi, t ex i Fötternas vandring mot självläkning (SvD), Så hanterar du din smärta, Zonterapi foten i fokus för alternativ metod, Nu mår magen bra, Reflexologi = zonterapi för hela kroppen, i intervjuer med utövande zonterapeuter / reflexologer, (t ex här) eller i artikeln En barfotapromenad skärper tanken.

Att zonterapi kan anses ovetenskapligt enligt skolmedicinen bemöts av Karin Öckert, som beskriver avståndet mellan skolmedicin och alternativterapier galant i sin bok Smärta i fokus – Bli din egen medicinska detektiv. (Kanske är ovetenskaplighetsmyten också grundad i lathet? Forskning verkar det finns gott om. Se t ex FDZ, 380 abstracts, reflexology resarch, reflexology usa, reflexology research blog, 2, reflexology.ie, reflexology.org.au.)

[quote]Två medicinska världar utan dialog

… Det ideala för patienterna hade varit att skapa en dialog mellan de bägge världarna, men tiden tycks inte vara mogen för detta, åtminstone inte i det medicinskt konservativa Sverige. Vetenskapens företrädare säger att alternativmedicinen måste testa sina påståenden inom ramen för skolmedicinens vetenskapliga krav. Annars är deras behandlingsmetoder ointressanta. Tyvärr går det inte! De skolmedicinska kraven säger att man endast får ändra på en variabel åt gången när man forskar. Det går bra när man utvärderar symptomdämpande mediciners effekt, men det fungerar inte när det gäller alternativa behandlingskoncept. De bygger nämligen på en helhetssyn, fokuserad på att stärka kroppens egna läkningsprocesser likaväl som att avlägsna det som belastar den. En framgångsrik behandling kräver alltså många olika åtgärder.[/quote]

Helhetstänkandet är essentiellt, och just därför jobbar vi Kaironreflexologer inte enbart med zonterapi / reflexologi, utan näringsbalanser, livsstil och allt annat som påverkar hälsan ses över när vi behandlar. Och med det fantastiska helande som uppnås i mötet mellan terapeut och klient spelar det ingen roll som zonterapi ger signifikanta skillnader gentemot placebo i randomiserade dubbelblindtest. Vi är människor, inte maskiner, och det är mötet som skapar helandet. Den fantastiska Kaironreflexologin har vi till hjälp.

– Momo, gästbloggare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *