Zonterapi, men för hela kroppen

Kairon Reflexologi är en unik vidareutveckling av zonterapi. Medan den traditionella zonterapin ofta slutar vid fotknölarna har Kairons grundare Karl-Axel Lind kartlagt zonterapin över hela kroppen och på alla nivåer, både kroppsligt, mentalt och emotionellt. Det gör Kairon Reflexologi till ett mycket kraftfullt verktyg för att behandla olika typer av åkommor.

En Kaironreflexolog arbetar med zoner längs hela benen, på öron, ansikte, kranie, rygg och kroppen som helhet.

Reflexologi är en effektiv behandlingsmetod som sätter igång någon form av förändringsprocess, fysisk, mental eller känslomässig.

Utbildningen till Kaironreflexolog ger dig som terapeut förståelse för uppkomsten av en individs obalans och hur man kan behandla det på djupet.

Kairon Reflexologi är en modern och kraftfull behandlingsform som hjälper många människor till ett bättre, friskare och mer levande liv.

Zonterapi eller reflexologi är en mycket gammal läkekonst som naturfolk världen över använt sedan ett par tusen år före Kristi födelse vad man vet, säkert långt tidigare än så. Det finns skäl att tro att reflexologin är äldre än akupunkturen eftersom den är mindre komplicerad och inte kräver nålar.

Läkekonsten finns dokumenterad i Kina ca 2400 f. Kr. och har beskrivits hos faraonerna från ca 2330 f. Kr.

Bilden ovan visar hur en zonterapibehandling kunde gå till för över 4000 år sedan. Det var dåtidens sätt för en läkare att behandla sin patient. Väggmålningen hittades av arkeologer i en grav i Sakkara, Egypten. Graven kallas läkarnas gravkammare. Hieroglyferna i översättning:
Patienten- Gör mig inte illa
Läkaren- Jag ska behandla dig så att du lovprisar mig

Under medeltiden i Europa använde man reflexologi för att lindra diverse åkommor men mycket lite av det finns dokumenterat eftersom reflexologi var en empiriskt beprövad kunskap, som fördes vidare från generation till generation under många sekler.

Den amerikanske öron-näsa-halsläkaren William H Fitzgerald (1872-1942) återupptäckte i modern tid denna naturmetod. Han använde zonterapi som smärtstillande behandling vid operationer och tandutdragningar på sin praktik i Connecticut.

Han prövade olika teorier på sina patienter, och kunde genom att sätta klädnypor i fingrarna på dem utföra mindre kirurgiska ingrepp i öron, näsa och käke utan ytterligare bedövning. Fitzgerald gjorde också den intressanta upptäckten att tryck på en viss zon inte bara lindrade smärta, utan i många fall också hjälpte mot den bakomliggande sjukdomen.

Hans kurser fick stor uppmärksamhet och tillsammans med sin kollega Edwin F Bowers gav han ut boken Zone Therapy 1915. I boken beskrev han tre områden som representerar hela kroppen, och det var fötterna, händerna och munhålan.

Vid samma tid fanns en läkare i Tyskland, Alfons Cornelius. När han fick massage dagligen mot en långdragen infektion märkte han störst effekt från områden där behandlingen smärtade. Han fick massage enbart på dessa punkter, och efter fyra veckor var han helt botad från infektionen.

Det riktigt stora genombrottet för reflexologin kom med den amerikanske sjukgymnasten Eunice Ingham som var Fitzgeralds elev. Hon vidareutvecklade hans idéer och efter flera år av praktiserande var hon så säker på fördelarna med metoden att hon reste på turné i USA för att föra ut budskapet om reflexologins helande kraft. Hon ville lära ut metoden till allmänheten, eftersom hon ansåg att privatpersoner enkelt kunde lära sig tekniken för att hjälpa sig själva och sina anhöriga. 1938 gav hon ut boken Stories the feet can tell (Zonterapi på svenska).

Med den danska sjukgymnasten Lis Andersen, författare till boken Zonterapi – tryck dig frisk, fick reflexologin starkt fäste i Europa och spred sig även till Sverige.

Karl Axel Lind ägnade sitt liv åt alternativmedicin i allmänhet och zonterapi i synnerhet. Han studerade ingående amerikanerna Fitzgerald & Inghams teorier i zonterapi och med en ingenjörs noggrannhet gjorde han studier på kroppens zoner. Sedan mitten av 80-talet ägnade han sig på heltid åt att vidareutveckla de tidigare forskarnas teorier och han kallas nu för den Nordiske Reflexologins Fader.

Karl Axels aldrig sinande nyfikenhet och hans öppna forskarsinne i mötet med komplexa fall drev hans forskning framåt och han producerade efter hand allt mer exakta kartor över reflexpunkterna över hela kroppen.

1987 grundades Kairon reflexologiskola.

Idag är Kairon reflexologi en välkänd behandlingsmetod i Sverige. Många söker sig till en reflexolog oavsett om det gäller fysisk, mental eller känslomässig obalans, eller enbart i förebyggande syfte för att hålla både kropp och sinne i balans.