Allt är i ständig utveckling, även reflexologin

Steg 11 var det sista reflexologiska systemet som Karl Axel Lind detekterade var, han döpte systemet till Sedna en småplanet på vår stjärnhimmel som upptäcktes först 2003 som fick namnet efter inuiternas havsgudinna.

Det här systemet har de allra bästa egenskaperna från både Turbo, Hel och system 2, det är mycket kraftfullt. Förenklat handlar det om ett starkt immunförsvar, att vara förankrad och trygg i sig själv och ha en stark integritet.

Vi har kommit upp till en högre energinivå och vi reflexologer behöver hänga med i förändringarna för att kunna hjälpa våra klienter på bästa sätt. Utveckling och uppgradering av reflexologiska kunskaper är nu viktigare än någonsin.

Du kan gå Sednakursen närsomhelst efter steg 5.

 

Uttalanden från elever under 2020

“Hädanefter vill jag bara behandla i Sedna.”

  ”Nu förstår jag att det är Sedna-zoner som smärtat på min klient”

“Nu när jag har kartorna över Sedna förstår jag vilka zoner som smärtat på min klient.”