Utbildningen är upplagd i 10 steg, där varje steg är 45 lektionstimmar fördelat på fyra heldagar. Du kan maximalt läsa två eller tre utbildningssteg per termin. Tiden mellan de olika kursstegen används för att träna teknik och för att få behandlingsvana. Du kan ta stegen i din egen takt, men du kan inte hoppa över något, eller ta dem i omvänd ordning.
Kairons utbildning kan kombineras med annat arbete eller studier då varje termin innehåller två eller tre schemalagda kursveckor.

Du behöver inga speciella förkunskaper för att gå Kairons utbildning, men när du genomgått utbildningen hos oss, skrivit godkänt på prov och blivit diplomerad krävs att du kan uppvisa medicinska kunskaper i anatomi, fysiologi och sjukdomslära för att kunna försäkra dig i ett förbund, och vara aktiv terapeut.
Alla nya elever som inte är försäkrade i ett förbund får gratis elevbehandlings-medlemsskap under Kairons utbildning.

Kairon Reflexologiskola har en systerskola Finland. Våra elever i båda länderna har möjlighet att gå de olika stegen på olika orter.

Utbildningen vänder sig till dig som kanske redan arbetar med sjukvård eller alternativa behandlingar eller dig som har ett brinnande intresse för människor och friskvård.

Kostlära, hälsa och miljö är genomgående tema i utbildningens alla steg. Etikfrågor och praktiskt terapeutarbete är andra återkommande ämnen.

Assistentprogram:
Efter avslutad utbildning kan du anmäla ditt intresse av att vara assistent. Detta är en fantastisk möjlighet att repetera utbildningen till en ringa kostnad. Du följer då en och samma grupp elever från steg 1 till 5 i första hand, därefter steg 6-10, och hjälper till vid fika och lunchratser och städning. Du behöver i detta fall inte betala mer än 700 kr per kurs. Detta inkluderar nytt kurskompendie.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *