Steg 1 Klassisk zonterapi på foten

Vi går igenom den klassiska fot zonterapin, system 1 som vi kallar det. Under dessa dagar jobbar vi på fotens alla sidor upp till fotknölarna. Karl Axel Lind, även kallad Zonterapins / Reflexologins fader i Norden, har vidareutvecklat kartorna som vi använder oss av.

Du lär dig grunderna om kroppens reflexzoner, hur du hittar dem och hur du använder dem. Hur hela människokroppen avspeglas på foten och hur kroppens zoner fungerar är andra ämnen under de första utbildningsdagarna. Du får lära dig är att ”känna in” din patient och hur man ”läser av” kropp och fot. Du arbetar med dina händer, men även med zonstavar, för att effektivare nå en punkt och naturligtvis också för att spara händerna. Teori varvas med praktik. Läraren demonstrerar behandlingen och eleverna tränar på varandra. Steg 1 används vid akuta skador, utrensning och för att hjälpa immunförsvaret. Som elev blir man välbehandlad under dessa dagar och det är bra att dricka mycket vatten för att hjälpa kroppen med utrensningen.

“Varje vävnad i kroppen får sin näring från blodet, vilket i sin tur får näring från tarmen. När tarmen är oren, så är blodet orent, likaså organen och vävnaderna. För att effektivt läkande ska ske måste vi ha en fungerande och ren tarmkanal.” Dr Bernard Jensen

Zonterapi enligt System 1 sätter effektivt igång en fysisk rening, inte bara i tarmen. Vad man behöver komma ihåg då man träffar en ny klient är att få över klientens utrensningsorgan på ens sida, det hjälper system 1 till med, det är specialist på utrensning!
Kursen lägger grunden för fortsatta studier i reflexologi men kan även fungera helt fristående om du bara önskar baskunskaper för husbehov.

 

Steg 2 Zonterapi övergår i Reflexologi; fot och underben

I andra steget, som omfattar fot, underben och hand går vi igenom system 2. Det är större och mer flexibelt än system 1. Det används när skador och besvär har blivit kroniska. Det som har påverkat individen länge, kanske redan från barndomen. Här kommer vi in på kopplingen mellan kropp och själ och tyngdpunkten i kursen läggs på kroppspsykologi. Det är steg 2 vi använder oss av då vi vill hjälpa klienter med mental stress, oro och ångest. Från och med detta steg lär vi oss vad som händer när en zon i ett system har en långvarig belastning och vad det på sikt ställer till med i ett annat systems zon som ligger på samma plats men motsvarar en annan kroppsdel.

Du får lära dig hur du kan arbeta reflexologiskt med den antika elementläran som vidareutvecklats av Karl Axel Lind. Vi går igenom element Eld, Vatten, Luft och Kristall bland annat.

 

Steg 3 Lugn och ro-systemet på foten

Vi går igenom system 3, det rogivande systemet. Precis som system 1 ligger detta system på foten. System 3 hjälper människor som fastnat i det förflutna eller springer ifrån sig själva i turbofart att komma till ro här och nu och kanske även förmå sig att lösa sina problem. Det är mycket användbart vid stressbehandlingar. Vår livskvalité ökar då vi står stadigt på jorden även om det stormar omkring oss. System 1 och 3 är varandras motpoler, och vi behöver en bra balans mellan dem: Dynamik och energi och vila och återhämtning.
Kursen avslutas med repetition och fördjupning av system 2, särskilt sinnesorganen, det kommer att ge dig en ny dimension på uttryck som “att stå på öronen” eller “stå på näsan”…

 

Steg 4 Mångdimensionell reflexologi från tå till höft

I det fjärde steget fördjupar vi oss i stressbehandlingar på olika sätt. Vi går igenom lårens system, det så kallade aracnesystemet. Knäna har en mycket speciell roll i reflexologin. På knäet får du lära dig att behandla många typer av besvär och här sitter “nyckeln” till många funktioner, både kroppsliga och själsliga. Mycket bra personlighetsutvecklande behandlingar och behandling mot kraniell/mental stress. Dessutom får du lära dig var du går in och arbetar med nervskador specifikt, och vi går igenom en ryggbehandling och en axel-arm behandling som utförs på handen som är mycket bra för akuta rygg-, axel- och armbesvär.

 

 

Steg 5 Elevbehandlingskurs

Kursen börjar med ett teoretiskt prov omfattande steg 1-3.

Under den här kursen får du med lärarens hjälp göra 10 elevbehandlingar, praktisera på inbjudna klienter och skriva journal. Du får hjälp att komma fram till den optimala behandlingen för var och en av klienterna. Detta är en givande kurs då mycket av det du lärt dig faller på plats. Du kommer att få all den hjälp du behöver.

På egen hand ska du ha gjort minst 25 behandlingar på personer som du själv väljer, fram till steg 5. En och samma person kan få flera behandlingar, det behöver alltså inte vara 25 olika personer.

 

Steg 6 Zonterapi / Reflexologi på örat

Vi går igenom örats grundsystem, där vi har mycket att hämta från de kinesiska kartorna. Karl Axel Lind har vidareutvecklat örats reflexpunkter och förklarat dem in i minsta detalj.

Kursen omfattar inte bara örats system 1, utan även system 2 – där du lär dig att se örat som ett kranium, samt system 3. Örats reflexzoner visar gärna upp aktuella bilder, vi kan gå in och behandla akuta tillstånd, men för att få mer bestående resultat är det nedre delen av kroppen som ska behandlas.

 

Steg 7 Öron- och Ansiktszonterapi /reflexologi

Det sjunde steget är en fördjupning av öronsystemen där vi tittar närmare på olika reaktioner som kan uppstå, där specialbilder lägger sig över örats reflexpunkter. Du får även lära dig att se örat som ett bäcken, respektive munhåla och hur du via örat kan behandla besvär i bäckenet eller kring käkarna, i munnen och tänderna. Vi går också igenom tung- och ansiktsreflexologi, samt kraniell reflexologi.

 

Steg 8 Stora kroppssystemet

När du kommer in på det stora kroppssystemet, lär du dig bland annat att se huvud och ansikte i större skala på bålen. Vår helkroppsreflexologi har fokus på energibanor, ryggrad, bröstben och bröstkorg. Du får närmare bekanta dig med skelettsystemet (stamsystemet) som främst sitter i ryggraden. Du lär dig mer om bröstbenet och hur dess funktioner är kopplade till stamsystemet och du får en överblick över kroppens energibanor som helhet.

 

Steg 9 Elevbehandlingskurs

Kursen börjar med det andra och sista teoretiska provet som innefattar steg 1-8.
Det är nu dags för den andra elevbehandlingskursen. Du kommer att få utföra 10 behandlingar på inbjudna klienter som du ska journalföra. Du får all den hjälp du behöver av läraren att optimera behandlingen med hänsyn till klientens besvär.

 

Steg 10 Elementlära

I det sista steget fördjupar vi oss i kroppens energibanor och det specifika kommunikationssystem som brukar kallas eterbandet- ett osynligt elektromagnetiskt fält som löper utmed kroppen och sköter kommunikationen mellan de olika systemen och det som finns utanför. Eterbandet är en av kroppens sambandscentraler. Innan detta steg ska du ha skickat in 25 journalförda behandlingar till läraren som du utfört efter steg 6. Det är nu dags för diplomutdelning!

Diplomkrav: Godkända teoretiska prov i reflexologi, samt ett visst antal dokumenterade behandlingar. Basmedicinska kunskaper.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *