Reflexologi är det internationella namnet på zonterapi. Reflexologi / zonterapi grundar sig på principen att det finns zoner eller reflexpunkter som står i förbindelse med varje anatomisk del i kroppen. Om det finns en obalans eller överbelastning i en kroppsdel visar det sig i reflexzonen som smärta. De områden som smärtar stimuleras, masseras upp med händer eller zonstavar för att öka cirkulationen och aktivera människans fantastiska naturliga självläkningsförmåga. Nervretningarna från zon till kroppsdel löser blockeringar, blodcirkulationen ökar vilket gör att gifter och slaggprodukter rensas ut.

Vi på Kairon använder oss gärna av benämningen Reflexologi för att särskilja oss från klassisk Fotzonterapi. På steg 1 lär man sig den klassiska zonterapin på fötterna, men det stannar inte där. Människokroppen innehåller flera olika system. Under utbildningens gång går man igenom de olika systemen steg för steg och lär sig hur man behandlar för att hjälpa klienten att komma i balans, att få de olika systemen att samverka optimalt. Förutom foten arbetar en Kaironreflexolog med zoner på hela benen, öra, ansikte, kranie och kroppen som helhet.

Reflexologi är en effektiv behandlingsmetod som sätter igång någon form av förändringsprocess, fysisk, mental eller känslomässig.

De flesta upplever snabbt ett förbättrat allmäntillstånd. Reflexologi balanserar kroppssystemen och ger djup och total avslappning som är en förutsättning för att kroppen ska kunna återhämta sig. När kroppen tillåts göra sig av med sina krämpor på egen hand klingar besvären av på naturlig väg.

En riktigt utförd behandling kan aldrig skada patienten. Reflexologin används alltmer i friskvården som förebyggande behandling.
Man söker sig inte till en reflexolog i första hand för att få en skön stund utan för att man vill ha ett resultat, en förändring, förbättring på något sätt. Klienterna brukar säga att det känns “gottont” när man masserar på reflexzonerna som smärtar. Dock avslutas behandlingen alltid med en skön och avslappnande stund, och naturligtvis är det klienten och inte terapeuten som bestämmer hur hårt trycket läggs!